Jeśli nie jesteśmy zwolennikami ekologii, to z pewnością ocena oddziaływania na środowisko Poznań jawi się nam jako przeszkoda w realizowaniu rozwoju gospodarczego. Prawda jest jednak taka, że decyzja środowiskowa Poznań tylko i wyłącznie skupia się na tym, aby zabezpieczone zostały naturalne dobra, które mogłyby być utracone poprzez ekspansywną gospodarkę. Inwestorzy bardzo często szukają zysku zapominając o tym, że może on się wiązać z utratą niematerialnych skarbów, jakimi są flora i fauna. 

Raport oddziaływania na środowisko Poznań jest więc czymś, co służy każdemu bez względu na wiek, zawód, pozycję społeczną i inne wyznaczniki. My sami musimy zmienić nasze podejście do natury, aby zrozumieć, że należy się o nią starać i chronić ją przed zatraceniem, na jakie stale jest narażona. Nie są to hiperbole, bowiem tak wygląda przerażająca rzeczywistość. Wszystko w naszych rękach, dlatego przestańmy biernie obserwować, jak wycinane są kolejne lasy. To my jesteśmy przykładem dla następnych pokoleń, dlatego również dla ich dobra bądźmy bardziej ekologiczni.