Wielu jest ludzi, którzy uważają, że ze środowiskiem naturalnym można robić wszystko, co dusza zapragnie, bo w końcu to człowiek jest istotą myślącą. Prawda jest jednak taka, że ciągłe poszukiwanie zysków i rabunkowe zachowania w lasach sprawiają, że świat natury ubożeje w oczach. Gorsze powietrze, brudna woda, pełno śmieci… Przecież nie tego chcemy. Aby uniknąć zwiększania się zanieczyszczeń w przyrodzie, administracja polska zobowiązuje wszystkich potencjalnych inwestorów do tego, by zdali raport oddziaływania na środowisko Poznań. 

Jest to test na to, czy ich pomysły w dłuższej perspektywie nie zagrażają nam wszystkim. Ocena oddziaływania na środowisko Poznań jest przeprowadzana przez państwowych urzędników, a więc jest bezstronna. Pamiętajmy, że decyzja środowiskowa Poznań nigdy nie ma na celu ograniczania inwestorów. Jej priorytetem jest zachowanie równowagi w środowisku naturalnym! Dbajmy więc o to, co najważniejsze, aby przyszłe pokolenia również mogły się cieszyć powiewem natury.