Większość osób, która decyduje się na zakup domu lub mieszkania, zaciąga na jego nabycie kredyt bankowy. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawie kredytów takich może udzielać tylko kilka instytucji, między innymi bank, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne jednostki organizacyjne uprawnione do tego na podstawie ustawy.
W ostatnich latach w Polsce bardzo popularne były kredyty walutowe, a zwłaszcza Kredyty frankowe. Szacuje się, że zaciągnęło je około 600 tysięcy osób. Kredyty takie były popularne ze względu na niski kurs walut franka szwajcarskiego. Ich raty były kilka procent niższe niż raty kredytów w walucie polskiej. Problem zaczął pojawiać się w latach 2010-2012, kiedy to na świecie szalał kryzys gospodarczy. Nasza waluta zaczęła tracić sporo do kursu franka. Raty kredytu wzrastały czasami niemal o 100%, a kredytobiorcy popadli w kłopoty finansowe i nie byli wstanie spłacać swoich rat. Banki zaczęły odbierać im zakupione nieruchomości.
W tym okresie dużo osób zdecydowało pozwać banki, sugerując że umowy kredytowe są nieważne. Nieodzownym elementem tej walki był prawnik specjalizujący się w prawie bankowym, który sporządza, na podstawie zebranych dokumentów, pismo procesowe w ich imieniu. Kancelaria prawna specjalizująca się w takich sporach stała się bardzo potrzebnym towarem dla kredytobiorców.
Radca Prawny Poznań